การจัดส่ง

- จัดส่งสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ (จันทร์-เสาร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลังจากได้รับยืนยันการชำระเงิน

- จัดส่งทางไปรษณีย์ไทยแบบ EMS *หากพบข้อสงสัยติดต่อไปยังสายด่วนไปรษณีย์ 02-831-3600 หรือ 1545


Copyright © 2020-present by Orderall, Inc. All rights reserved.